JÄSENYYS

Jäsenmaksut 1.1.2022 alkaen seuraavasti: Täysjäsen 30€/vuosi, kannatusjäsen 15€/vuosi. 

TÄYSJÄSENET

Yhdistyksen täysjäseneksi hallitus voi esittää henkilöä, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä Suomen kennelliiton sääntöjä. Yhdistyksen täysjäseniksi pääsevät ne henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen mainitsemalla tavalla jäseneksi hyväksytään. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Täysjäsenenä saat:

Koirastasi esittelyn yhdistyksen kotisivuille www.venajanaspanielit.fi/galleria.
Suomen Spanieliliiton julkaiseman Spanieli -lehden neljä kertaa vuodessa.
Pääsyn WhatsApp -ryhmäämme joka on erittäin suosittu jäsenten keskuudessa.
Yhdistyksen Facebook sivuille: www.facebook.com/venajanspanieli saat julkaista venäjänspanielistasi kuvia ja juttuja.
Pentueilmoitukset kotisivuille ja yhdistyksen Facebook sivuille. 

KANNATUSJÄSENET

Kannatusjäseneksi voi vuosikokous hallituksen ehdotuksen perusteella kutsua luonnollisen henkilön joka edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kannatusjäseneksi voi hallitus esittää henkilöä joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä Suomen Kennelliiton sääntöjä. Kannatusjäsenellä on kokouksissa puhevalta, muttei äänivaltaa. Kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. 

Kannatusjäsen vuosimaksu 15€/vuosi.

KUNNIAJÄSENET  

Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallitus yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.  Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Copyright © 2022