JÄSENYYS

Jäsenmaksut 1.1.2021 alkaen seuraavasti: Täysjäsen 30€/vuosi Kannatusjäsen 15€/vuosi Täysjäsenenä saat koirastasi esittelyn yhdistyksen kotisivuille. Suomen Spanieliliiton julkaiseman Spanieli -lehden neljä kertaa vuodessa sekä pääsyn WhatsApp -ryhmäämme. Lisäksi mahdolliset pentueilmoitukset yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa.

TÄYSJÄSENET

Yhdistyksen täysjäseneksi johtokunta voi esittää henkilöä, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä Suomen kennelliiton sääntöjä. Yhdistyksen täysjäseniksi pääsevät ne henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen mainitsemalla tavalla jäseneksi hyväksytään. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

KANNATUSJÄSENET

Kannatusjäseneksi voi vuosikokous johtokunnan ehdotuksen perusteella kutsua luonnollisen henkilön joka edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kannatusjäseneksi voi johtokunta esittää täysjäsenen kanssa samassa taloudessa asuvaa henkilöä joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä Suomen Kennelliiton sääntöjä Kannatusjäsenellä on kokouksissa puhevalta, muttei äänivaltaa. Kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. 

KUNNIAJÄSENET  

Kunniajäseneksi voi vuosikokous johtokunnan yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenellä on kokouksissa puhevalta, muttei äänivaltaa.  Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Copyright © 2021