Suomen Venäjänspanielikerho ry

                                          TOIMINTASUUNNITELMA 2021
YLEISTÄ

Suomen Venäjänspanielikerho ry on perustettu vuonna 2011 ja jäseniä on 42 henkilöä.

TALOUS

Rotuyhdistys toimii nollabudjetilla. Tarkoituksena on hankkia yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat tulevat tapahtumat ja niistä aiheutuvat kulut.

HALLINTO

Vuoden 2021 toiminnan painopisteenä on yhdistyksen toiminnan kehittäminen sekä jäsenhankinta. Hallinnolliset asiat hoituvat vapaaehtoispohjalta Milka Munsterhjelmin toimesta.

TIEDOTUS

Vuonna 2021 käytetään kotisivuja tiedottamiseen jäsenille sekä muille rotuyhdistyksestä kiinnostuneille. Lisäksi kaikille varsinaisille jäsenille on avattu WhatsApp -ryhmä viestittelyä varten sekä Facebook -sivut.

TOIMINTA

Olemme Suomen Spanieliliiton, Helsingin seudun kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton jäseniä, joten odotamme saavamme enemmän näkyvyyttä sekä lisää jäseniä toiminnan lisäämiseksi. Kaikki jäsenet saavat myös Spanieli -lehden. Järjestämme edelleen venäjänspanielitapaamisia, sekä yritämme järjestää rotukatselmuksen.

Suomen Venäjänspanielikerho ry 2020

Yhdistys

Yhdistyksen säännöt

Toimintakertomukset & Toimintasuunnitelmat:

Toimintakertomus 2020

Copyright © 2021