TOIMINTASUUNNITELMA 2019

YLEISTÄ
Suomen Venäjänspanielikerho ry on perustettu vuonna 2011, yhdistys toimii venäjänspanieleiden rotuyhdistyksenä sekä venäjänspanieleiden koirakerhona.

Yhdistyksella jäseniä tällä hetkellä 43 henkilöä ja 24 venäjänspanielia. Yhdistyksen toiminta käynnistettiin jäsenhankinalla joka edelleen on aktiivista.

Vuosi 2020 tulee olemaan ensimmäisen varsinainen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteina on ensinnäkin saada yhdistys Suomen Spanieliliiton jäsenyhdistykseksi (tämä on vireillä) sekä saada venäjänspanielit Suomen Kenneliiton hyväksymäksi roduksi Suomessa.  Tämä tavoite saavutettiin 04.04.2019 Suomen Kennelliiton hallituksen päätöksellä, venäjänspanielit ovat nyt Suomessa virallinen rotu ja kuuluvat FCI ryhmään 8. Venäjänspanieleiden jalostuksessa ja kasvatuksessa sitoudutaan PEVISA-ohjelmaan (sama kuin cockerspanieleilla) eli lonkkakuvaus ja silmätarkistus.

Yhdistyksellä on kotisivut www.venajanspanielit.fi jossa informaatiota sekä mm esittelyt jäsenkoirista. Tiedottamiseen  käytäämme Facebook kanava ja sähköpostia venajanspanielit@outlook.com.

TALOUS
Rotuyhdistys ei kerää toistaiseksi jäsenmaksuja. Tulemme harkitsemaan pientä jäsenmaksua mikäli pääsemme Suomen Spanieli liiton jäseneksi kattaaksemme tästä aiheutuvat kulut. Tarkoituksena on hankkia myös yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat tulevat tapahtumat ja niistä aiheutuvat kulut.

HALLINTO
Vuoden 2019 toiminnan painopisteenä on yhdistyksen toiminnan kehittäminen. Hallinnolliset asiat hoitaa vapaaehtoistyönä hallituksen puheenjohtaja Mikael Munsterhjelm.

TIEDOTTAMINEN
Vuonna 2019 käytetään uusia kotisivuja sekä yhdistyksen Facebook-sivut tiedottamiseen jäsenille sekä muille rotuyhdistyksestä kiinnostuneille.

TOIMINTA
Toiminta jakautuu kahteen päätoimintaan: 1) Venäjänspanielin hyväksyminen uutena rotuna ja 2) Suomessa olevien venäjänspanielin ja näiden omistajien rotuyhdistyksenä toimiminen.

1. Hyväksyminen uudeksi roduksi Suomessa Suomen Kenneliiton toimesta.

Keräämme kattavan katsauksen rodusta, sen populaatiosta sekä omissa kotimaissaan rekisteröidyistä (vähintään kolmen polven ajalta) että myös Suomeen tuoduista yksilöistä. Teimme Suomen Kennelliiton hallitukselle hakemuksen rodun hyväksymiseksi Suomessa.

2. Venäjänspanieleiden tapaaminen

Tavoitteena saada mahdollisimman monta Venäjänspanielin omistajaa jäseneksi rotuyhdistykseen, jotta saadaan toiminta käyntiin sekä tapaaminen järjestettyä.

Suomen Venäjänspanielikerho ry 2019

Yhdistys

Yhdistyksen säännöt

Copyright © 2020