METSÄSTYS

FCI:n luokitus

Venäjänspanieli kuuluu Ryhmä 8 ylösajavat, noutavat koirat ja vesikoirat alaryhmä 2 ylösajavat koirat.

Tausta

Vuoden 1972 jälkeen venäjänspanieleita ei ole risteytetty muiden spanielirotujen kanssa.  Yksilöiden ja parien valinnat on tehty näyttely- ja kenttäkoetuloksiin perustuen, huomioiden koiran sekä positiiviset ja negatiiviset ominaisuudet. Jalostuksessa on keskitytty koiriin, joilla on todistetusti hyvät metsästyskoiran ominaisuudet. Näin rodusta on tullut täydellinen metsästykseen.

Venäjänspanieli

Venäjänspanieli on pitkäkarvainen keskikokoinen rotu. Venäjänspanielin runko on pidempi muin muilla samankokoisilla spanieleilla, karvapeite on pääasiassa lyhyt ja tiivis. Rotu ei pienestä koostaan huolimatta ole hintelä. Sen lisäksi, että venäjäspanieli tekee vakuuttavaa työtä kentällä, se on myös luotettava vahtikoira.  
Venäjänspanielilla on synnynnäinen / luontainen saalistusvietti, joten koulutusta vaaditaan, mikäli kotona on muita pienempiä lemmikkejä.

Käyttö

Venäjänspanielilla on erinomainen kestävyys ja se tarvitsee säännöllistä liikuntaa. Kestävyys ja synnynäinen saalistusvietti tekee koirasta monipuolisen sekä jaksavan kaverin metsästykseen. Venäjänspanieli on tullut tunnetuksi metsästyskoirana ja siihen rotua pääasiassa käytetään Venäjällä ja Baltian maissa. Venäjänspanieleita käytetään ylös ajavana ja noutavana lintukoirana sekä myös muun riistan metsästyksessä kuten erilaiset sorkkaeläimet (esim. villisika, kauris jne.), lisäksi esim. majavan metsästyksessä sekä esimerkiksi haavoittuneen karhun jäljestämiseen.

Suomalaisten venäjänspanieli omistajien kommentteja:

  • Toimii ohjaajan kanssa yhteistyössä, haku, ylösajo. Itsenäisesti kun vesinouto, haavakon etsintä. Muutamia toisten haavakoita etsitty, jäljen löydyttyä erkaantuu reippaastikin.
  • Varmaan molempia Vesilinnussa käytetään ja tarvitsee ohjausta joihinkin hakuihin, että löytyy oikea suunta esimerkiksi. Ja toisaalta noutaa myös lintuja joita ei itse nähnyt tippuneen. Heti kosteikolle tullessa niin sanotusti laittaa haun päälle, on aika innokas ollut aina.
  • Pitää tehdä yhteistyötä ja olla ohjattavissa sekä max. 50 m päässä ohjaajasta, muutoin ei tule metsästyksestä mitään. Sitä voi opettaa kutsumalla koira takaisin aina kun menee liian pitkälle. Spanieli on ylösajava koira jos ajaa linnun ylös liian kaukaa ei ole mahdollista metsästää.
  • Mulla oli aluksi kiinnostunut kaikesta riistasta mukaanlukien peurat ja hirvet, joskus hain koiran parin kilometrin päästä pois ja sen jälkeen olen kyllä kouluttanut että sorkkaeläimiä ei jahdata. Onneksi oppii. Mutta aivan varmasti saa koulutettua ainoastaan sorkkaeläimiin, suosittelen GPS pannan pitämistä noissa tilanteissa.

Yhdistyksen kommentti: Latviassa käyttävät yhtä paljon lintuun kuin sorkkaeläimiin ja koskee niin peuroja kuin varsinkin villisikaa.

 

Copyright © 2022