JALOSTUS

Suomen Kennelliitto on 12.12.2019 annetulla päätöksellä hyväksynyt Suomen Venäjänspanielikerho ry:n viralliseksi jäsenyhdistykseksi. Rotua harrastavat yhdistykset edistävät edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotua harrastavat yhdistykset ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä.

On tärkeätä aina olla yhteydessä omaan rotuyhdistykseen.  Rotuyhdistys antaa luotettavaa tietoa rodusta ja kasvattajista. Saat luotettavaa tietoa astutus yhdistelmistä ja mahdollisuudesta ulkomaan astutukseen.

Venäjänspanielien PEVISA-ohjelma:

Kennelliiton hallitus päätti, että venäjänspanielilla on PEVISA-ohjelma kaudelle 1.1.2020 – 31.12.2024.  Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on aste D (koskee kaikkia rotuja). Tuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

Suomen Kennelliitto on myöntänyt venäjänspanieleille pysyvän poikkeusluvan PEVISA-ohjelmaan. Poikkeuslupa koske ulkomaisten urosten käyttöä jalostuksessa. Ohessa päätös: Pysyvä Poikkeuslupa PEVISAAN päätös

Venäjänspanieli ulkomailta:

Koirat jotka ovat syntyneet ulkomailla ja täyttävät Suomen Kennelliiton vaatimukset tuontikoira rekisteriin pääsystä,  saa rekisteröityä Suomessa Venäjänspanieliksi.
Varmista että kasvattaja huolehtii että pentu on eläinlääkärin tarkastama, sirutettu. 
Export Pedigree ja maan lemmikkipassi tulee myös kasvattajan kautta.

Lisätietoja/kyselyt: Milka Munsterhjelm, 0400 426 491, venajanspanielit@outlook.com

Copyright © 2023