JALOSTUS

Suomen Kennelliitto on 12.12.2019 annetulla päätöksellä hyväksynyt Suomen Venäjänspanielikerho ry:n viralliseksi jäsenyhdistykseksi. Rotua harrastavat yhdistykset edistävät edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotua harrastavat yhdistykset ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä.

On tärkeätä aina olla yhteydessä omaan rotuyhdistykseen.  Rotuyhdistys antaa luotettavaa tietoa rodusta ja kasvattajista. Saat luotettavaa tietoa astutus yhdistelmistä ja mahdollisuudesta ulkomaan astutukseen.

Venäjänspanielien PEVISA-ohjelma:

Kennelliiton hallitus päätti, että venäjänspanielilla on PEVISA-ohjelma kaudelle 1.1.2020 – 31.12.2024.  Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on aste D (koskee kaikkia rotuja). Tuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

Venäjänspanieli ulkomailta:

Koirat jotka ovat syntyneet ulkomailla ja täyttävät Suomen Kennelliiton vaatimukset tuontikoira rekisteriin pääsystä,  saa rekisteröityä Suomessa Venäjänspanieliksi.
Varmista että kasvattaja huolehtii että pentu on eläinlääkärin tarkastama, sirutettu. 
Export Pedigree ja maan lemmikkipassi tulee myös kasvattajan kautta.

Venäjänspanielin astutus:

Mikäli kyse on ulkomailla tai Suomessa tehtävästä astutuksesta niin silloin on anottava erityislupa tälle tietylle yhdistelmälle.  

Koirarekisteriohjeen kohta 9 Ulkomainen jalostusuros:

Ulkomaista koiraa koskevat samat siitoksen käyttöehdot kuin suomalaista/suomalaisomistuksessa olevaa koiraa roduissa, joissa on PEVISA:n mukaisia erityisehtoja rekisteröinnin ehtona. 

Rotujärjestön esityksestä voidaan rodulle myös myöntää toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai tämän ohjeen kohdan 7.5 vastainen. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa

Lisätietoja/kyselyt: Milka Munsterhjelm, 0400 426 491, venajanspanielit@outlook.com

Copyright © 2021