UUTISET

Suomen Kennelliitto on 12.12.2019 annetulla päätöksellä hyväksynyt Suomen Venäjänspanielikerho ry:n viralliseksi jäsenyhdistykseksi. Rotua harrastavat yhdistykset edistävät edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotua harrastavat yhdistykset ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä. Suomen Kennellitto julkaissut 16.04.2019 uutisen: Venäjänspanielista uusi rotu Suomessa:  https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/venajanspanielista-uusi-koirarotu-suomessa   Hei kaikki sivulla kävijät, seuraajat, jäsenet ja venäjänspanielit!!

Meillä on loistavia uutisia! Se mikä oli tavoitteena kun vuonna 2011 yhdistyksemme perustimme oli, että Venäjänspanielit hyväksyttäisiin Suomessa viralliseksi roduksi.
Etappi 1 oli saada rotuyhdistyksenä hyväskytty jäsenyys Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n toimesta.
UUTINEN!
Meidän rotuyhdistys Suomen Venäjänspanielikerho – Russian Spaniel Club Finland ry on 24.03.2019 hyväksytty Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry viralliseksi jäsenyhdistykseksi.
 
Etappi 2 Tavoite saada venäjänspanielit rotuna hyväksyttyä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben toimesta.
UUTINEN!!
 
Tänään 15.04.2019 saimme toisen loistavan uutisen!! Venäjänspanielit on hyväksytty 04.04.2019 Suomen Kennelliitto – Finska Kenneklubben ry toimesta viralliseksi roduksi Suomessa. Rotu sijoitetaan ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat, alaryhmään 2 ylösajavat koirat.
 
Tulemme lähiaikoina ilmoittamaan mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa koiria ajatellen ja tiedotamme myös mitä muutoksia yhdistykseen tulee. Sen verran yhdistyksestä että etsimme mukaan yhdistyksen toimintaan rodusta kiinnostuneita, aktiivisia ihmisiä edistämään yhdistystä ja sen toimintaa.
 
 
Venäjänspanieliterveisin Mikael, Milka, Dina&Blondie
 
Copyright © 2021